Kategorie

Reklama

Obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

Provozovatelem webových stránek www.plenkove-dorty. cz je Alena Štěpánková, Strunkovice nad Blanicí č.p. 179, Strunkovice nad Blanicí 384 26, IČO: 63917742, bankovní spojení mBank, účet: 670100-2214357856/6210. Nejsme plátci DPH.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes webové stránky www.plenkove-dorty.cz . Kupující učiněním objednávky tyto obchodní podmínky akceptuje. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v návrhu kupní smlouvy - objednávce. Kupující bere na vědomí, že použité zdobení či hračka se mohou mírně lišit od fotografie.

3. Objednávka zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů. Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím a jeho úhradou.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení nebo výměna zboží)

Kupující má právo v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez uvedení důvodů. Pokud se tak rozhodne, je povinen v uvedené lhůtě vrátit zboží na adresu prodávajícího včetně vyplněného formuláře pro vrácení zboží dle  § 1820, odstavec 1, písmeno f Občanského zákoníku. Poštovné a balné za odeslání vraceného zboží hradí kupující. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Pokud nebude vrácené zboží v původním obalu, bude nést známky používání, bude poškozené nebo nebude kompletní, má prodávající právo úměrně snížit vracenou částku za zboží. Zboží nelze vracet na dobírku. Výměna zboží z důvodu nevhodné velikosti je možná pouze po předchozí dohodě.

6. Platební podmínky a přepravné

Nabídkové ceny uvedené na www.plenkove-dorty.cz jsou platné v okamžiku objednání. 
Kupující uhradí zboží dohodnutým způsobem (dobírkou, převodem na účet). Není-li objednané zboží uhrazeno do 14 dnů od potvrzení objednávky kupujícím, stává se objednávka neplatnou.
Přepravné se mění podle kupujícím zvoleného druhu doručení a způsobu platby. Ceny přepravného se vztahují na dodání zboží na území České republiky. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel webových stránek www.plenkove-dorty.cz se zavazuje, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí se zařazením a archivováním osobních údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Na Vaše přání můžeme Vaše údaje z databáze vymazat.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Reklama